ΧΩΡΙΟ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ

(EL GRECO VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 28970-41158
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 28970-41744
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Γουβών
  • Πόλη: Γούβες
  • Διεύθυνση: ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛ.ΚΡΗΤΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 14