ΔΗΜΗΤΡΑ

(DIMITRA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάι - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: argie.13@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 23730-22448
  • Τηλέφωνο 2: 23730-23111
  • Αριθμός Φαξ: 23730-21359
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Διονυσίου
  • Πόλη: Παραλία Διονυσίου
  • Διεύθυνση: ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΛΚ/ΚΗ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 632 00