ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ 1

(DESPOTIKO 1)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.despotiko.gr
  • E-Mail: info@despotiko.gr
  • Τηλέφωνο: 24280-99042
  • Αριθμός Φαξ: 24280-99600
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πορταριάς
  • Πόλη: Πορταριά
  • Διεύθυνση: ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 11