ΜΠΙΡΙΚΟΣ

(BIRIKOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@birikos.com
  • Τηλέφωνο: 2285041654
  • Αριθμός Φαξ: 2285041583
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου
  • Πόλη: Άγιος Προκόπιος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84300