ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΙΛ ΕΣΤΕΪΤ

(ARTEMIS HILL ESTATE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: lucas@klimaszewski.net
  • Τηλέφωνο: 6986653691
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Κασσιόπης
  • Πόλη: Κασσιόπη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 49081