ΑΚΟΥΑ ΣΤΑΡ

(AQUA STAR)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: lemontrl@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 23510-61342
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Παραλίας
  • Πόλη: Παραλία
  • Διεύθυνση: ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 601 00