ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(ANASTASSIOU)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούλιος - Αύγουστος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22970-91317
  • Πόλη: Μεγαλοχώρι-Αγκίστρι
  • Διεύθυνση: ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 180 10