ΑΛΩΝΙ

(ALONI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων
  • Πόλη: Ελικώνας
  • Διεύθυνση: ΝΤΡΟΥΑΕΖΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 321 00