ΑΚΤΗ

(AKTI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: akti-kv@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 22350-22211
  • Τηλέφωνο 2: 22350-22311
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2235-022311
  • Αριθμός Φαξ: 22350-23313
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Διεύθυνση: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 73
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08