ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(AGIOS NIKOLAOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: agiosnikolaosstudios@yahoo.com
  • Τηλέφωνο: 22450-71201
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6979-864967
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σπόων
  • Πόλη: Άγιος Νικόλαος
  • Διεύθυνση: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 857 00