Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές

Εγκύκλιος με αριθμ. πρωτοκόλλου  Δ1δ/Γ.Π. οικ 14947-4/3/2020 του Υπουργείου Υγείας για την λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ