Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας 2005 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού 2005 ανά κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ