Κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων – Εγκύκλιος Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Αγαπητά μέλη Χρόνια Πολλά,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω πράξεις της Διοίκησης:

  • Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΠ 39744/12.04.2023, ΦΕΚ Β’ 2643/21.04.2023) με τίτλο «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 15.12.2022 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας». Επισυνάπτεται και το κείμενο της ΣΣΕ .

 

  • Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής   (ΑΠ 212554/11.04. 2023) με τίτλο «Εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αριθμό 35400/2023 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού  των αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023-2024»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ