Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίστηκε η διαδικασία για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ελευθέρων Επαγγελματιών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ