Κατεπείγουσα συμπληρωματική - διευκρινιστική εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε για την κατεπείγουσα συμπληρωματική εγκύκλιο με διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας για τους εποχικά εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  (Α.Π.:οικ.27963/853/08.07.2020 ).

Οι διευκρινίσεις αφορούν την ΚΥΑ 23102/477/12.06.2020 (ΦΕΚ Β’ 2268)  με θέμα: «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ