Κατάργηση από 1/1/2015 της υποχρέωσης των ξενοδοχείων και Κάμπινγκ για υποβολή στο Ξ.Ε.Ε. δήλωσης τιμών προς θεώρηση

 

 

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ