ΚΑΔ επιχειρήσεων για την απαλλαγή συνολικού μισθώματος Ιουνίου 2021 – Εγκύκλιος για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω :

  • Έκδοση της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών με  Αριθμ. Α.1139 (ΦΕΚ Β΄2738/23.06.2021) με τίτλο «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021».
  • Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμ. 41935/22-06-2021 και τίτλο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ