Επιστολή Προέδρου ΞΕΕ, σχετικά με τα Σύμφωνα Συνεργασίας με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επειδή με βάση τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί με τους οργανισμούς ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ και ΗΡΙΔΑΝΟΣ, προβλέπονται εκπτώσεις ανάλογες με τον χρόνο προσχώρησης και πληρωμής, σας εφιστούμε την προσοχή, καθόσον στις 31/12/2021 παρέρχεται ο χρόνος για να ενταχθείτε σε ορισμένα από αυτά ή και να έχετε τις μεγαλύτερες δυνατές εκπτώσεις . Έτσι :

Ι . Σχετικά με τον Οργανισμό ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσχωρήσει στο μνημόνιο μέχρι τις 30/12/2021  θα έχει έκπτωση :

α) για τις οφειλές ετών 2018 και 2019,  15%.

β) για το έτος 2020, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για  το χρονικό διάστημα  κατά τον οποίο δεν λειτούργησε και για τον χρόνο λειτουργίας θα χορηγείται έκπτωση 30% ,υπό τον όρο ότι θα εξοφληθεί το 50% της αμοιβής έως την 30η/04/2022 , το υπόλοιπο έως την 30η/07/2022 και ο αναλογών ΦΠΑ εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου

γ) για το έτος 2021,  δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για  το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Ξενοδοχείο δεν λειτούργησε και για τον χρόνο λειτουργίας θα χορηγείται  έκπτωση 30% , υπό τον όρο ότι θα εξοφληθεί το 50% της αμοιβής έως την 30η/03/2022 , το υπόλοιπο έως την 30η/08/2022 και ο αναλογών ΦΠΑ εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

 

ΙΙ . Σχετικά με τον Οργανισμό ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Α . Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσχωρήσει στο μνημόνιο μέχρι τις 31/3/2022 και εξοφλήσει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα  έχει τις εξής εκπτώσεις:

α) Για τα αναδρομικά έως και 31/12/2019 , θα έχει έκπτωση 75%.

β) Για το έτος 2020, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε, ενώ για τον χρόνο λειτουργίας θα χορηγείται έκπτωση 50%.

γ) Για το έτος 2021, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε,  ενώ για τον χρόνο λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται έκπτωση 55% και για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται έκπτωση 30%,

Β. Εάν η προσχώρηση στο μνημόνιο γίνει από 1/4/2022 έως 31/12/2022, θα έχει μικρότερες εκπτώσεις ως εξής :

α) Για τις αναδρομικές οφειλές έως και 31/12/2019 , θα έχει έκπτωση 70 %.

α) Για το έτος 2020, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε  ενώ για τον χρόνο λειτουργίας θα χορηγείται έκπτωση 40%.

β) Για το έτος 2021, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε,  ενώ για τον χρόνο λειτουργίας του το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται έκπτωση 50% και για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα χορηγείται έκπτωση 25%.

 

IΙI. Σχετικά με τους Οργανισμούς ΔΙΑΣ, ΕΡΜΕΙΑΣ και ΗΡΙΔΑΝΟΣ :

Α .  Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσχωρήσει στο μνημόνιο μέχρι τις 31/12/2021 , θα έχει  τις εξής εκπτώσεις:

α) Για τις οφειλές από 1/1/2016 έως και 31/12/2019 , θα έχει έκπτωση 25%  εφόσον η πληρωμή ποσοστού 50% του οφειλόμενου ποσού λάβει χώρα έως 31/12/2021 και η εξόφληση του υπόλοιπου 50% έως 30/06/2022.

β) Για τα έτη 2020 και 2021, δεν θα καταβάλει καμία αμοιβή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αποδεδειγμένα το ξενοδοχείο δεν λειτούργησε, ενώ για το χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας θα χορηγηθεί έκπτωση 40%, υπό τον όρο ότι η  οφειλόμενη  για το έτος 2020 αμοιβή τιμολογηθεί και εξοφληθεί έως 31/12/2021 και η αμοιβή για το έτος 2021 εξοφληθεί έως 30/6/2022

Β .  Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσχωρήσει στον μνημόνιο μετά την 1/1/2022 , θα απολαμβάνει έκπτωση 20% για τις οφειλές από 1/1/2017 έως και 31/12/2021 αφαιρουμένου του διαστήματος που η ξενοδοχειακή επιχείρηση παραμένει κλειστή , εφόσον η πληρωμή γίνει εντός μηνός από την τιμολόγηση.

 

IV. Σχετικά με τον Οργανισμό ΕΔΕΜ

Τέλος, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με τον οργανισμό ΕΔΕΜ , θέτοντας ως βάση της αμοιβής που πρέπει να καταβάλουμε, την αμοιβή που καταβάλλαμε στην ΑΕΠΙ, ώστε να ρυθμιστεί το πνευματικό δικαίωμα στον ήχο στο σύνολό του, καθώς έχει ήδη επέλθει συμφωνία με τον οργανισμό “ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”. Παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι καμία συμφωνία δεν έχει επέλθει προς το παρόν μεταξύ ημών και της ΕΔΕΜ, η δε συμφωνία μεταξύ της ΕΔΕΜ και της  Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων  Ελλάδας (ΚΕΕΕ) δεν καταλαμβάνει τα μέλη μας, καθόσον εμείς δεν είμαστε μέλη της ΚΕΕΕ.

 

Στο παρακάτω link μπορείτε να συνδεθείτε με την πλατφόρμα, προκειμένου να   ενημερωθείτε για το αναλυτικό περιεχόμενο κάθε μνημονίου και να υπολογίσετε τις χρεώσεις του ξενοδοχείου σας: https://services.grhotels.gr/CopyRightNew/

Για απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΞΕΕ στο email:  grhotels@grhotels.gr

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς ,

 

Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος Δ.Σ. Ξ.Ε.Ε.