Επιστολή ΞΕΕ στα μέλη για την ΕΔΕΜ

Αγαπητά Μέλη,

Σας ευχαριστούμε πολύ για τα εκατοντάδες mail σας σχετικά με τις χρεώσεις της ΕΔΕΜ, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Από την πρώτη ανάγνωση που έχει γίνει από την υπηρεσία,  διαφαίνονται από εντυπωσιακά έως και “σοκαριστικά” αποτελέσματα. Ανομοιομορφία, αυθαιρεσία και κανένα απολύτως μέτρο στις χρεώσεις που γίνονται στα ξενοδοχεία της χώρας. Τα στοιχεία έχουν παραδοθεί στον νομικό μας σύμβουλο,  ο οποίος τα επεξεργάζεται, τα συγκρίνει και θα αποφασιστούν πολύ σύντομα οι επόμενες κινήσεις μας. Η συλλογή των στοιχείων είναι διαφωτιστική και θα επιφέρει πολύ ισχυρά συμπεράσματα και επιχειρήματα.

Η καταβολή αμοιβής από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους πνευματικούς δημιουργούς δεν αμφισβητείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το ύψος όμως αυτής, πρέπει να είναι εύλογο. Άλλωστε , έχουμε καταφέρει σε πνεύμα εξαιρετικής συνεργασίας να συνάψουμε μνημόνια συνεργασίας με όλους σχεδόν τους οργανισμούς από το 2012 και μετά και έχουμε εντάξει στην πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος τις συμφωνίες με πολλούς δικαιούχους, με προφανή οφέλη και για τους χρήστες και για τους δικαιούχους. Δυστυχώς, με τον οργανισμό ΕΔΕΜ δεν έχει καταστεί δυνατόν να συνάψουμε συμφωνία, παρά τις προσπάθειές μας.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος οφείλει να προστατεύει τα μέλη του από παράλογες , αυθαίρετες, απειλητικές και μη τεκμηριωμένες αξιώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε αποκρούσει διαχρονικά προσπάθειες εκμετάλλευσης του θολού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα δικαιώματα και δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον. Η σθεναρή στάση του ΞΕΕ, εκδηλώθηκε πρόσφατα απέναντι στην ORFIUM και στον ΙΣΟΚΡΑΤΗ, όπου σταθήκαμε στο πλευρό των μελών μας που δέχθηκαν επίθεση.

Η πρόθεση συνεργασίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος με όλους τους οργανισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας είναι και παραμένει αταλάντευτη.

Καθώς μαζί με τα στοιχεία που μας αποστείλανε τα μέλη, μας υπέβαλαν και πολλά γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σας παραθέτουμε εδώ απαντήσεις σε ορισμένα από αυτά:

Γιατί το ΞΕΕ αμφισβητεί το αμοιβολόγιο της ΕΔΕΜ;

Έως το 2018, το σύνολο του πνευματικού δικαιώματος στον ήχο, εκπροσωπείτο από την ΑΕΠΙ, οπότε κι έπαυσε η λειτουργία της. Ήδη από το 2017, πολλοί δημιουργοί και δικαιούχοι μετακινήθηκαν στον οργανισμό ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και για την στέγαση και εκπροσώπηση των λοιπών μελών της ΑΕΠΙ δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η ΕΥΕΔ, διάδοχος της οποίας είναι σήμερα η ΕΔΕΜ.

Το 2018, μετά τη διάσπαση του πνευματικού δικαιώματος, κάθε ένας από τους οργανισμούς (ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΥΕΔ) δημοσίευσε αμοιβολόγιο που καθόρισε τις αμοιβές των μελών του στο 80% περίπου της αμοιβής της ΑΕΠΙ. Έτσι καλούνταν τα μέλη μας να καταβάλουν εν μια νυκτί για το ίδιο δικαίωμα που απολάμβαναν μέχρι τότε, αμοιβή που ανερχόταν στο 160% της αμοιβής της ΑΕΠΙ !

Εν τέλει, με την σύμβαση που υπογράψαμε το έτος 2020 με την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η αμοιβή της περιορίστηκε στο 55% περίπου της αμοιβής της ΑΕΠΙ , όμως η ΕΥΕΔ όπως και η ΕΔΕΜ, που τη διαδέχθηκε ακολούθως, δεν δέχθηκαν να υπογράψουν σύμβαση.

Όλα αυτά τα χρόνια το αμοιβολόγιο της ΕΔΕΜ και παρά την συνεχή αιμορραγία μελών της που έφτασε να αριθμεί περίπου 3.000 μέλη από τα 14.600 μέλη που αριθμούσε η ΑΕΠΙ, παρέμενε αδικαιολόγητα σταθερό στο 80% του αμοιβολογίου της ΑΕΠΙ. Επιπροσθέτως, από 1/1/2022 η ΕΔΕΜ απώλεσε το ξένο ρεπερτόριο που εκπροσωπούσε (εκδότες UNIVERSAL και WARNER) , όμως ούτε και τότε αναπροσάρμοσε  το αμοιβολόγιό της. Έτσι αναγκαστήκαμε και υποβάλλαμε καταγγελίες σε βάρος της ΕΔΕΜ και εν τέλει πριν λίγο καιρό αυτή μείωσε το αμοιβολόγιό της από το 80% στο 60% της αμοιβής επί ΑΕΠΙ, παρότι δεν εκπροσωπεί πλέον ξένο ρεπερτόριο και έχει απωλέσει πέραν του ημίσεος μέρους του Ελληνικού ρεπερτορίου  Ενδεικτικά : Για τις τηλεοράσεις στα δωμάτια σε πεντάστερο ξενοδοχείο, η ημερήσια χρέωση ήταν επί ΑΕΠΙ 0,0126€ και με το αμοιβολόγιο έτους 2023, η αμοιβή είναι 0,077€ , δηλαδή στο 60% της ΑΕΠΙ .

Για τους παραπάνω λόγους, το ΞΕΕ θεωρεί το αμοιβολόγιό της ΕΔΕΜ μη αναλογικό  με βάση τα μέλη που εκπροσωπεί , γι’ αυτό και αμφισβητεί την αμοιβή της που προσδιορίζει στο 60% της αμοιβής της ΑΕΠΙ.

 

Τι ενέργειες έχει κάνει το ΞΕΕ μέχρι σήμερα? 

Το ΞΕΕ έχει αποστείλει καταγγελία προς τον ΟΠΙ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ από τον Ιούλιο του 2022, ζητώντας να επιβληθούν στον ΟΣΔ ΕΔΕΜ,  κυρώσεις για παραβίαση των άρθρων 22 παρ. 1 και 23 παρ. 1 και 2 του ν. 4481/2017. Κι αυτό γιατί η  ΕΔΕΜ αρνείται να μας παράσχει όσα στοιχεία ζητήσαμε και επιβάλλεται από τον νόμο να μας δοθούν, αρνείται να διαπραγματευτεί με καλή πίστη όπως οφείλει, να μας παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία (παράβαση άρθρου 22 παρ. 1 ν. 4481/2017), να μας ενημερώσει για τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για να καθορίσει το αμοιβολόγιό της (παράβαση άρθρου 23 παρ. 1 ν. 4481/2017) και να εφαρμόσει κατά τη διαμόρφωση και εφαρμογή του αμοιβολογίου της αντικειμενικά κριτήρια , ενεργώντας χωρίς αυθαιρεσία (παράβαση άρθρου 23 παρ. 2 ν. 4481/2017). Επίσης ο Οργανισμός ΕΔΕΜ , τον οποίο επανειλημμένα έχουμε καλέσει με εξώδικά μας καλόπιστα σε διαπραγματεύσεις, εξακολουθητικά αρνείται και δεν μας προσδιορίζει, ούτε μας απαντά, όπως εκ του νόμου οφείλει να πράξει, σχετικά με τον αριθμό των μελών που εκπροσωπεί σε σχέση με τον αριθμό των μελών της ΑΕΠΙ, δεν μας τεκμηριώνει διαχρονικά τη συμμετοχή του ρεπερτορίου των μελών που εκπροσωπεί σε σχέση με το ρεπερτόριο των μελών της ΑΕΠΙ, δεν μας τεκμηριώνει το ύψος των διανομών των μελών που εκπροσωπεί σε σχέση με τις διανομές των μελών της ΑΕΠΙ, δεν μας γνωστοποιεί το ποσοστό εκπροσώπησης των έργων των μελών της σε σχέση με το σύνολο της δημόσιας εκτέλεσης στα τηλεοπτικά κανάλια , στα συνδρομητικά κανάλια και στο ραδιόφωνο ώστε να καταδειχθεί η συμμετοχή των μελών της στο σύνολο της δημόσιας εκτέλεσης.

 

Πως κατανέμεται η αμοιβή μεταξύ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΕΜ σε άλλες περιπτώσεις δημόσιας εκτέλεσης;

Όπως έχουμε πληροφορηθεί, στα συνδρομητικά κανάλια το ποσοστό αμοιβής μεταξύ ΕΔΕΜ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ είναι 35% στην ΕΔΕΜ και 65% στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για το έτος 2020, σε ποσοστό 30% στην ΕΔΕΜ και 70% στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για το έτος 2021 και σε ποσοστό 20% στην ΕΔΕΜ και 80% στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για το έτος 2022 . Η ΕΔΕΜ αρνείται να μας απαντήσει γιατί δέχεται την παραπάνω κατανομή έναντι τρίτων και αρνείται την ίδια κατανομή στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και με το αμοιβολόγιό της αξιώνει για τα έτη έως το 2022 το 80% της αμοιβής επί ΑΕΠΙ και από το 2023, το 60% της αμοιβής της ΑΕΠΙ.

Η λήψη άδειας από την ΕΔΕΜ είναι υποχρεωτική;

Για τα δωμάτια ή τους κοινόχρηστους χώρους , στους οποίους εκπέμπεται ελληνικό πρόγραμμα, η λήψη άδειας είναι υποχρεωτική. Στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει  η δυνατότητα, να χρησιμοποιείτε μουσικό ρεπερτόριο είτε της ΕΔΕΜ είτε της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, προκειμένου να καταβάλλετε δικαιώματα μόνο στον οργανισμό του οποίου κάνετε χρήση του ρεπερτορίου του και έτσι να αποφύγετε την πληρωμή και των δύο οργανισμών. Μπορείτε ακόμα, να λάβετε άδεια από έναν οργανισμό για έναν χώρο και από τους δύο οργανισμούς για έναν άλλο χώρο ή για εκδηλώσεις.  Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, η άδεια πρέπει να ληφθεί πριν την χρήση του έργου.