Ενημέρωση για την επανακατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι 31/10/2019

Αγαπητά μέλη

Με πρόσφατη Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού δόθηκε για δεύτερη και τελευταία φορά παράταση στην κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε.

Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. https://cert.grhotels.gr είναι αναρτημένος οδηγός που περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα στάδια της διαδικασίας κατάταξης και τον οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε.

Σας καλούμε να μεριμνήσετε για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης τώρα που ακόμη υπάρχει ευχέρεια χρόνου για να καλύψετε τυχόν ελλείψεις ή και να προαχθείτε σε ανώτερη κατηγορία αστέρων εφόσον το επιθυμείτε και διαθέτετε τις απαραίτητες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Η Υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είναι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις