Έλεγχοι λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων

Αγαπητά μέλη

 Σας προωθούμε προς ενημέρωσή σας έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΞΕΕ, με οδηγίες προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού σχετικά με τους ελέγχους λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ