Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 (ΦΕΚ Β’766) και τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ