Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 (ΦΕΚ B’ 2137/30.4.2022) και τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ