Έκτακτα μέτρα προστασίας στην Αττική λόγω διασποράς του κορωνοϊού

Σας ενημερώνουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση με  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56924 (ΦΕΚ 3957 Β’/15.09.2020)  σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας στην περιφέρεια Αττικής από τη διασπορά του κορωνοϊού .


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ