Εκτακτα μέτρα για την οργάνωση του τόπου και χρόνου εργασίας

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4830/2.11.2020  Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο  «Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ