Δυναμικό Κάμπινγκ Ελλάδας 2012 - Σύνολο Χώρας

Κατανομή των κάμπινγκ ανά κατηγορία και γεωγραφικό διαμέρισμα σε επίπεδο Επικράτειας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ