Διαμαρτυρία - Πρόσκληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ΑΕ και του ΔΙΑΣ

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ»  και «ΔΙΑΣ»  απέστειλαν επιστολή-διαμαρτυρία-πρόσκληση προς το ΞΕΕ μετά την επίδοση του Εξώδικου του ΞΕΕ προς αυτούς, τον ΟΠΙ, καθώς και  τους ΟΣΔ «ΗΡΙΔΑΝΟΣ»  και «ΕΡΜΕΙΑΣ»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ