Διαδικτυακή αξιολόγηση των πελατών των ξενοδοχείων

Αγαπητέ συνάδελφε,

Η αλματώδης ανάπτυξη του διαδικτύου και η συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων από τις αξιολογήσεις που καταγράφουν οι πελάτες των ξενοδοχείων μας ανά τον κόσμο συνιστούν μοναδική πηγή πληροφόρησης για τη θέση του ξενοδοχείου στο διεθνή και εσωτερικό ανταγωνισμό. Το Ξ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, έλαβε την απόφαση να παρέχει δωρεάν σε κάθε ξενοδοχείο-μέλος έκθεση διαδικτυακής αξιολόγησης των πελατών του (web reviews report) σε μηνιαία βάση, ώστε να έχει ο ξενοδόχος στη διάθεσή του ένα εξαιρετικά χρήσιμο πολυεργαλείο:

παρακολούθησης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στην πελατεία του
αντικειμενικής διάγνωσης των δυνατών και αδύνατων σημείων του
γνώσης της σύνθεσης της πελατείας του
διαμόρφωσης στρατηγικής προσέλκυσης πελατών
Όπως ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ στις 8/2/2019, αποφασίστηκε, μετά από έρευνα αγοράς, η συνεργασία με καταξιωμένη διεθνή εταιρεία διαχείρισης φήμης, η οποία θα αποτιμά την εμπειρία των πελατών του κάθε ξενοδοχείου μέλους του ΞΕΕ, συγκεντρώνοντας διαδικτυακές αξιολογήσεις και αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα :

από 175+ online travel agents (booking, expedia κ.ο.κ.),review websites (tripadvisor κ.ο.κ..) και πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων ( facebook κ.ο.κ.)
σε 45+ γλώσσες
Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις θα δημιουργείται η συγκεκριμένη έκθεση διαδικτυακής αξιολόγησης (web report), η οποία θα σας αποστέλλεται δωρεάν κάθε μήνα στο δηλωθέν e-mail επικοινωνίας με το ΞΕΕ. Ενδεικτικά η έκθεση θα εμφανίζει τη βαθμολογία του καταλύματός σας για το συγκεκριμένο μήνα, συγκρίνοντάς τον με τον αντίστοιχο περσινό, αναφορά στα κανάλια διανομής από τα οποία αντλούνται τα στοιχεία, το αριθμητικό σύνολο των αξιολογήσεων (θετικές, μέτριες, αρνητικές),την κατάταξη του καταλύματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό, λεκτικές βαθμολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε σχετικό υπόδειγμα web report που θα λαμβάνετε.

Προς αποφυγή όμως λαθών λόγω πολυπλοκότητας του συστήματος , είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε το tripadvisor link του ξενοδοχείου σας ή αν δεν εμφανίζεστε εκεί, τότε το booking. com link.

Πιστεύουμε ότι οι δυνατότητες που θα σας παρέχει η έκθεση διαδικτυακής αξιολόγησης είναι μοναδικές για τη λειτουργία του ξενοδοχείου σας, την αποδοτικότητά του και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς του. διαμόρφωσης στρατηγικής προσέλκυσης πελατών

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε σ’ αυτή τη μέγιστη υπηρεσία που σας παρέχει το ΞΕΕ, παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε εδώ τα σχετικά links του ξενοδοχείου σας

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Βασιλικός

Πρόεδρος Δ.Σ.