Διαδικτυακές Εκδηλώσεις για την Δράση του ΕΠΑνΕΚ ''ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Αγαπητά μέλη,

Σας  ενημερώνουμε  ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος πραγματοποιεί  στις 23 και 26 Ιουλίου διαδικτυακές παρουσιάσεις για τη δράση του ΕΠΑΝΕΚ που αναφέρεται στην ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε …..

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ