Κατηγορία:Ισολογισμοί

  1. Αρχική
  2. To Επιμελητήριο
  3. Ισολογισμοί
Φίλτρο

Ισολογισμοί

Επιλέξτε μια απο τις θεματικές κατηγορίες στα δεξιά της σελίδας για να δείτε τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-28/2/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-31/1/2017)

Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2016 με διαγραφή εισπραχθέντων εσόδων(1/1-31/12/2016)

Έγκριση Απολογισμού & Ισολογισμού 2015 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2015)

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2015)

Απολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2015)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-31/12/2016)

Έγκριση προϋπολογισμού 2017 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-30/11/2016)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 (1/1-31/10/2016)