Κατηγορία:Ισολογισμός 2019

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί 2011-2020
  3. Ισολογισμός 2019
Φίλτρο

Ισολογισμός 2019

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 31/7/2019)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 30/6/2019)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 31/5/2019)

Έγκριση προϋπολογισμού 2019 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2019)

Έγκριση προϋπολογισμού 2019 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2019) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 30/4/2019)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 – 31/3/2019)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 - 28/2/2019)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2019 (1/1/2019 - 31/1/2019)