Απόφαση Προέδρου έγκρισης προϋπολογισμού 2020 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020)

Απόφαση Προέδρου έγκρισης προϋπολογισμού 2020 – Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2020)
Απόφαση Προέδρου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ