Σκοπός

Στους σκοπούς του ΙΤΕΠ περιλαμβάνονται:

  • Εκπόνηση επιστημονικών μελετών που αφορούν στα προβλήματα της ελληνικής τουριστικής οικονομίας, αλλά και της οικονομίας γενικότερα, και διατύπωση προτάσεων και λύσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη τόσο του τουριστικού τομέα, όσο και της ελληνικής οικονομίας.
  • Παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών οικονομικών εξελίξεων και εξέταση των πιθανών επιπτώσεων που έχουν στον τουριστικό τομέα.
  • Εκπόνηση μελετών για τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας (θεσμικά, τεχνικά, οικονομικά προβλήματα κ.τ.λ.).
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας για τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κρατικούς φορείς που εμπλέκονται στον τουριστικό τομέα.
  • Διοργάνωση προγραμμάτων μεταπτυχιακής έρευνας.
  • Διοργάνωση διεθνών τουριστικών συνεδρίων.
  • Αρωγή του έργου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας.