Εκδόσεις – Εκδηλώσεις

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) εκδίδει περίπου 4 μονογραφίες το χρόνο στη σειρά Μελέτες, που πραγματεύονται κρίσιμα τουριστικά και γενικότερα οικονομικά ζητήματα. Οι μονογραφίες αυτές είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, και συμβάλλουν στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την πορεία του τουρισμού και της οικονομίας.

Εκδίδει, επίσης, μια εξαμηνιαία έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και τον Τουρισμό, κύριοι αποδέκτες της οποίας είναι οι ξενοδόχοι και άλλοι επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα, κρατικοί φορείς, τράπεζες, εγχώριοι και διεθνείς τουριστικοί φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στις εκθέσεις αυτές εξετάζονται θέματα οικονομικής και τουριστικής πολιτικής, θέματα που έχουν σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατυπώνονται προβλέψεις για τις οικονομικές και τουριστικές εξελίξεις και, τέλος, εξετάζεται η διεθνής οικονομική συγκυρία και οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στον ελληνικό τουριστικό τομέα και την οικονομία γενικότερα.

Στη σειρά Ειδικές Μελέτες εμπίπτουν μελετήματα ειδικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και επιλεγμένα άρθρα της εξαμηνιαίας έκθεσης του ΙΤΕΠ.

Στα αποτελέσματα των ερευνητικών αυτών προσπαθειών και μελετών δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να αυξηθεί έτσι η χρησιμότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΤΕΠ διοργανώνει ημερίδες και διεθνή συνέδρια, όπου καλούνται ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου για την ανταλλαγή απόψεων και την συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Το ΙΤΕΠ έχει ήδη διοργανώσει διεθνή τουριστικά συνέδρια στην Αθήνα και τη Λήμνο με προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αρκετές ημερίδες για την παρουσίαση των μελετών του.