Διαδικασία Λειτουργίας

Διαδικασία Λειτουργίας Π.Π.Δ.Δ. του Ξ.Ε.Ε

  • Συγκέντρωση αναφορών - κρουσμάτων παραπλανητικής προβολής στο διαδίκτυο π.χ.:

χρήση του όρου Hotel από μη αδειοδοτημένα καταλύματα,

προβολή υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που διαθέτει τελικώς το ξενοδοχειακό κατάλυμα στο καταναλωτικό κοινό,
   βίλες και κατοικίες που προβάλλονται ως τουριστικά καταλύματα.

Διακρίβωση της βασιμότητας κάθε υποβληθείσας αναφοράς.

  • Προώθηση των αναφορών στον Ε.Ο.Τ. και σε άλλες αρμόδιες αρχές & υπηρεσίες.
  • Παρακολούθηση της έκβασης των προωθημένων αναφορών και της διόρθωσης των κακών πρακτικών (συνολικά στατιστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στο website του Ξ.Ε.Ε. στο τέλος κάθε περιόδου).

Mήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος γίνεται διαρκώς αποδέκτης παραπόνων και καταγγελιών τόσο από ξενοδόχους όσο και από πελάτες, που αφορούν σε παραπλανητική προβολή και διαφήμιση, καταλυμάτων και υπηρεσιών, στο διαδίκτυο.

Η αλματώδης ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και της χρήσης του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένους ασυνεπείς επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, να παραπλανούν:

  • είτε προβάλλοντας υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται σε αυτές που διαθέτουν τελικώς στο καταναλωτικό κοινό,
  • είτε προβάλλοντας υπηρεσίες για τις οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί ή αδειοδοτηθεί (π.χ. χρήση του όρου Hotelαπό μη αδειοδοτημένα καταλύματα).

Οι πρακτικές αυτές βλάπτουν το σύνολο του κλάδου μας καθώς:

α) δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις και

β) εξαπατούν τον πελάτη, ο οποίος είτε πληρώνει ακριβότερα τις υπηρεσίες που λαμβάνει, είτε δεν λαμβάνει τελικά υπηρεσίες τις οποίες είχε συμφωνήσει να λάβει.

Προκειμένου για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την προστασία του κλάδου της ξενοδοχίας, ως οφείλει, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, αποφάσισε τη σύσταση του Παρατηρητηρίου Παραπλανητικής Διαδικτυακής Διαφήμισης (Π.Δ.Δ.Δ.), με βασικό στόχο τον περιορισμό και ει δυνατόν την εξάλειψη των φαινομένων παραπλανητικής προβολής στο διαδίκτυο.

Το Π.Δ.Δ.Δ. θα παρακολουθεί εσωτερικά και θα καταγράφει τα κρούσματα και τις πρακτικές που συνιστούν παραπλανητική διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση, καθώς και παράνομη δραστηριότητα με τη συλλογή αναφορών από θιγόμενους επαγγελματίες ή πελάτες, οι οποίες θα υποβάλλονται μέσω ειδικής φόρμας διαθέσιμης στο website του Ξ.Ε.Ε.. Στη συνέχεια το Ξ.Ε.Ε., τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο, αναλαμβάνει αρχικά τη διακρίβωση της βασιμότητας κάθε υποβληθείσας αναφοράς και μετέπειτα την προώθηση των βάσιμων αναφορών στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες (π.χ. αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης κτλ.). Τέλος, η έκβαση των προωθημένων αναφορών, καθώς και η διόρθωση των κακών πρακτικών θα παρακολουθούνται και τα συνολικά στατιστικά στοιχεία τους θα είναι διαθέσιμα στο websiteτου Ξ.Ε.Ε. στο τέλος κάθε περιόδου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γεώργιος Αλεξ. Τσακίρης

Πρόεδρος Δ.Σ. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος