ΖΕΣΤ ΘΑΣΟΣ

(ZEST THASSOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@zestthassos.com
  • Τηλέφωνο: 6947113627
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων
  • Πόλη: Λιμενάρια
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 64002