ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΙΝΝ

(ZAROUCHLA INN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: moikonimop@yahoo.gr
  • Τηλέφωνο: 2696031264
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης
  • Πόλη: Ζαρούχλα
  • Διεύθυνση: ΖΑΡΟΥΧΛΑ ΑΚΡΑΤΑΣ 0
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 25006