ΥΠΕΡΙΑ

(YPERIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: jannis_cologne@yahoo.de
  • Τηλέφωνο: 2285073084
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αιγιάλης
  • Πόλη: Όρμος Αιγιάλης
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 84008