ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ

(YANNELIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: dimgiannelis@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 23750-31402
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
  • Πόλη: Όρμος Παναγίας
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 630 78