ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡ. ΦΩΤΟΥ

(XENONAS TON HROMATON-SYLL.CHR.FOTOU)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: fotuarthotel@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 24230-65225
  • Αριθμός Φαξ: 24210-71143
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λαύκου
  • Πόλη: Λαύκος
  • Διεύθυνση: ΛΑΥΚΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 06