ΞΕΝΙΑ

(XENIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26340-22301
  • Τηλέφωνο 2: 26340-22303
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου
  • Πόλη: Ναύπακτος
  • Διεύθυνση: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 303 00