ΒΙΛΛΑ ΓΚΡΕΚΟ

(VILLA GREKO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@villagreko.gr
  • Τηλέφωνο: 6979-977243
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λαγκαδίων
  • Πόλη: Λαγκάδια
  • Διεύθυνση: ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 220 03