ΚΗΠΟΣ ΒΑΝΤΑΡΗΣ

(VANTARIS GARDEN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες