ΒΑΝΟΡΟ

(VANORO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.vanorohotel.com
  • E-Mail: info@vanorohotel.com
  • Τηλέφωνο: 2310-553283
  • Τηλέφωνο 2: 2310-553283
  • Κοινότητα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • Διεύθυνση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 54626