ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ-ΕΠΤΑ

(TWENTY FOUR - SEVEN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 28970-31484
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μαλίων
  • Πόλη: Μάλια
  • Διεύθυνση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 07