ΤΣΙΓΚΩΝΑΣ

(TSIGONAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: roukounakisk@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2272023006
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων
  • Πόλη: Καρδάμυλα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 82300