ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΙΛΛΑΤΖ

(TROULAKIS VILLAGE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάϊος - Οκτ

Πληροφορίες

  • E-Mail: troulakispaulos@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 28210-60662
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πλατανιά
  • Πόλη: Πλατανιάς
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 731 00