ΤΡΩΑΔΑ

(TROADA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26530-71122
  • Τηλέφωνο 2: 26530-71123
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Βίτσης
  • Πόλη: Βίτσα
  • Διεύθυνση: ΒΙΤΣΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 440 07