ΤΡΑΠΕΛΑ ΛΟΥΞΟΥΡΙ ΣΟΥΙΤΕΣ

(TRAPELA LUXURY SOUITES)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@trapela.gr
  • Τηλέφωνο: 2733052690
  • Αριθμός Φαξ: 2733052290
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αρεοπόλεως
  • Πόλη: Λιμένι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 23062