ΤΟ ΛΙΑΚΩΤΟ

(TO LIAKOTO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 23850-51205
  • Τηλέφωνο 2: 23850-51320
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Λαιμού
  • Πόλη: Λαιμός
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 530 77